Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
2
Zasedání zastupitelstva obce Borotín dne 11.05.2023 - oznámení
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
3
Svazek obcí Technické služby Malá Haná - návrh závěrečného účtu a zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za r.2022
Svazek obcí Malá Haná - oznámení o zveřejnění závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za r.2022
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
4
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
5
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
6
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
7
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
8
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
9
Změna rozpočtu obce - rozpočtové opatření č.3/2023
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
10
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
11
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
12
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
13
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
14
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
15
Závěrečný účet obce za r.2022
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
16
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
17
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
18
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
19
Svazek obcí pro výstavbu R43-návrh závěrečného účtu a zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za r.2022
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
20
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
21
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
22
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
23
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
24
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
25
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
26
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
27
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
28
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
29
Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
30
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
31
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
1
Akce v regionu červen 2023
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
2
Akce v regionu červen 2023
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
3
Akce v regionu červen 2023
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín
4
Akce v regionu červen 2023
Prodej palivového dřeva
Upozornění na zákaz pobíhání psů v k.ú. obce Borotín

Počasí

Úterý Jasno 22/14 °C
Středa Jasno 24/11 °C
Čtvrtek Skoro jasno 26/11 °C
Pátek Skoro jasno 24/14 °C

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Biocentrum a biokoridor

Biocentrum a biokoridor pod Borotínem

Popis projektu

Největší tůň v Biocentru Foto: Jaroslav Horák

Projekt se nachází v okrese Blansko, v mikroregionu Malá Haná , KÚ obce Borotín u Boskovicvýchodně od zastavěného území obce. Na zamokřených a hůře obdělávatelných pozemcích mezi Borotínským potokem a stávající polní cestou tak vznikl nový krásný kout přírody.

Projekt zabírá plochu cca 5 ha a člení se na tři hlavní části: Biocentrum č. I., II. a Biokoridor. V Biocentrech vzniklo nové, 209 m dlouhé rameno Borotínského potoka, které napájí 5 tůní o celkové rozloze 1451 m2. Dále velká tůň se stavidlem o rozloze 2490 m2 a jedna větší retenční nádrž. V Biokoridoru došlo ke zpevnění polní cesty vodopropustným štěrkovým povrchem. Podél ní je větší retenční nádrž a několik menších.

Území celého projektu bylo osázeno zelení a oseto travní směsí. Koryto Borotínského potoka bylo vyčištěno a stabilizováno kamennými výztužnými pasy, byly umístěny nové potrubní propustky.

Popis navrženého opatření

Tento projekt vzešel z komplexních pozemkových úprav, které probíhaly v letech 2007-2011. Hlavním cílem je zadržení vody v krajině a zvýšení biodiverzity. Dále pak ochrana před přívalovými dešti a jarním táním. Zpevněním polních cest se podařilo zlepšit průchodnost krajinou a majitelům umožnit lepší přístup k jejich pozemkům. Přidanou hodnotou je možnost využití přírody k procházkám a sportovním aktivitám pro všechny občany.

Rozsah provedených prací

Projekt zahrnuje úpravy pozemků na ploše cca 5 ha v k.ú. Borotín u Boskovic

  • Biocentrum I: p.č. 5178/1, 5178/2,5178/3, 5178/4, 5178/5, 5178/6, 5178/7, 5178/8, 5178/9, 5178/10, 5178/11, 5180/1, 5180/2, 5180/3, st. 340
  • Biocentrum II: p.č. 5215, 5216, 5217
  • Biokoridor: p.č. 5200/1, 5200,2, 5200/3, 5200/4, 5200/5 , 5210/1, 5210/2, 5210/3, 5210/4, 5210/5, 5210/6,
  • Polní cesty: p.č. 5181, 5179, 5199
  • Revitalizace Borotínského potoka: p.č. 5175, 5208 (majitel Povodí Moravy)

Bylo vybudováno

nové rameno Borotínského potoka o délce 209 m
5 tůní o rozloze 1451 m2

1 tůň se stavidlem o rozloze 2490 m2

napouštěcí a vypouštěcí objekty v korytu Borotínského potoka

záchytný příkop na přívalovou vodu

tři cestní brody pro odvod vody

dvě větší retenční nádrže

menší vsakovací nádrže

čtyři trubní propustky

zpomalovací, výztužné, kamenné pasy

zbudování části nové polní cesty

oprava povrchu původních polních cest

odstranění nepůvodních dřevin

výsadba 1573 ks stromů různých velikostí a stáří (dub, lípa malolistá, lípa velkolistá, vrba, jilm, jasan, habr, olše, javor)

výsadba 504 ks keřů (kalina, krušina, střemcha, brslen, ptačí zob)

výstavba pěti oplocenek na ochranu výsadby

zatravnění zbylých ploch travní směsí.

Zdroje financování

Investorem celé stavby byl Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko v rámci projektu „Společná zařízení v k.ú. Borotín u Boskovic. Stavba byla realizována na pozemcích obce Borotín.